Beställ föreskrift

Tryckt föreskrift kan beställas via e-post: reception.torsplan@ivo.se

Ange följande uppgifter:

  • Antal föreskrifter du vill beställa
  • Företag/organisation
  • Namn
  • Adress
  • Postnummer
  • Postadress

 

Skriv "Beställning föreskrift" i ämnesraden.