Bättre förutsättningar behövs för att barnens röster ska göras hörda i hälso- och sjukvården

2021 sep 30

Iakttagelser i korthet

Barnkonventionen understryker att barn och unga så långt som möjligt ska göras delaktiga, lyssnas till och bli förstådda inom alla områden som de är berörda av, inklusive hälso- och sjukvården.

En mamma med sin dotter sittandes i knät på besök hos en läkare som sitter vid sin dator.

Vår analys av klagomål på den somatiska vården av barn visar brister i delaktighet och kommunikation. Det händer att vården inte lyssnar på barnen eller vårdnadshavarna, och barnen kan känna sig otrygga. Psykiatrisk specialistvård är det område där klagomålen rör särskilt allvarliga händelser.