Det finns förutsättningar för en patientsäker vård i digitala vårdtjänster

2019 sep 12

Iakttagelser i korthet

Digitala vårdtjänster som riktas till patienter har ökat i omfattning de senaste åren. Allt fler får idag vård via dessa tjänster, både i privat och offentlig regi. IVO har granskat 13 vårdgivare som erbjuder digital vård inom primärvården.

Sjukvårdspersonal med surfplatta