Erfarenheter som kan bidra till utveckling av digitala arbetssätt i äldreomsorgen

2020 apr 06

Iakttagelser i korthet

IVO ser att införandet av välfärdsteknik går långsamt. Vi har granskat hur välfärdsteknik används i sex olika hemtjänstenheter och på sju äldreboenden.