Erfarenheter som kan bidra till utveckling av digitala arbetssätt i äldreomsorgen

2020 apr 06

Rapporter

IVO ser att införandet av välfärdsteknik går långsamt. Vi har granskat hur välfärdsteknik används i sex olika hemtjänstenheter och på sju äldreboenden.

Tillsynen visar att brukare och personal i många fall är positiva till att använda välfärdsteknik. Vi har också tagit del av erfarenheter som de granskade verksamheterna upplever har bidragit till en positiv utveckling av digitala arbetssätt.