Män tycks vara mer nöjda med hur vården och omsorgen samordnas

2020 feb 05

Iakttagelser i korthet

När vi frågar personer med komplexa vård- och omsorgsbehov, tycks män vara mer nöjda med samordningen än vad kvinnor är.

En äldre, gråhårig man med en medicinkopp och en vårdpersonal.