Nattbemanning på boenden för äldre personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd

2020 apr 14

Iakttagelser i korthet

En av samhällets stora utmaningar handlar om hur kommuner och privata utförare i framtid­en ska bemanna äldreomsorgen för att kunna ge äldre den vård och omsorg de behöver.