Patienterna känner inte att de får någon förklaring från vården

2019 dec 10

Iakttagelser i korthet

Vårdgivaren är den som har första linjens ansvar för att svara på klagomål från patienter. IVO överlämnar därför patienters klagomål till vårdgivaren om de inte först haft möjlighet att besvara det.

Kvinna vattnar blommor