Psykiatrin har förutsättningar för att begränsa antalet tvångsåtgärder, men det systematiska kvalitetsarbetet behöver förbättras

2020 apr 15

Iakttagelser i korthet

Det är en stor inskränkning i en persons självbestämmande att vårdas med tvång. Att en person blir föremål för en tvångsåtgärd under tiden hen tvångsvårdas kan dessutom vara starkt integritetskränkande.