Barn- och ungdomslinjen - Affisch A4

2017 mar 20

Informationsmaterial

Vet du vilka rättigheter du har? - Affisch A4

Kontakta Barn- och ungdomslinjen när du vill:

  • Fråga om dina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.

 

Ring: 020-120 06 06 (vardagar 12-19)

Chatta: www.ivo.se/beratta (vardagar 16-18)

Mejla: beratta@ivo.se (alla dagar)