Budgetunderlag 2017-2019

2017 mar 20

Informationsmaterial

Budgetunderlaget visar vilka resurser Inspektionen för vård och omsorg (IVO) behöver 2017-2019 för att fullgöra sitt uppdrag.