Dina rättigheter - Till dig som bor på ett LSS-boende för barn och ungdomar

2017 mar 20

Informationsmaterial

Den här broschyren är för dig som bor på ett LSS-boende. Här kan du läsa vad du har rätt till.