Dina rättigheter - Till dig som bor på ett LSS-boende för barn och ungdomar

2017 mar 20

Informationsmaterial

Den här broschyren är för dig som bor på ett LSS-boende. Här kan du läsa vad du har rätt till.

LSS – Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

IVO – Inspektionen för vård och omsorg

Din handläggare

Du har en handläggare på kommunen som har beslutat om ditt boende. Du har rätt att prata med din handläggare utan att någon annan är med. Din handläggare ska med jämna mellanrum prata med dig och fråga hur du har det.

Din personal

Det är bra om du säger vad du tycker till personalen. Personalen ska lyssna på vad du säger. Du får vara med och planera det som handlar om dig. Personalen och de andra som bor i ditt boende ska vara snälla mot dig

Dina saker

Du har rätt att känna dig trygg. Du har rätt att ha dina saker i fred. Ingen får röra dina saker utan din tillåtelse. Du har rätt att säga nej om någon i personalen till exempel vill kolla vad du har i dina fickor.

Din skola och utbildning

Du har rätt att få den hjälp du behöver med skolarbetet. Du har rätt att få hjälp att hitta på saker att göra på din fritid.

Din hälsa och mat

Du har rätt att få komma till en läkare när du behöver det. Du har rätt att få komma till en tandläkare när du behöver det. Du har rätt att få mat som är bra för dig.

Du har rätt att få hjälp om något är fel

Känns något fel är det bra om du pratar med din stödperson eller någon annan i personalen.

Vill du prata om hur du har det där du bor kan du prata med din handläggare. Men tycker du att ingen lyssnar på dig kan du också prata med någon på IVO. IVO:s arbete är att se efter om det fungerar bra i ditt boende.

IVO har tillsyn över verksamhet enligt LSS, bland annat boenden för barn och ungdomar. Tillsyn betyder att kontrollera att allt fungerar som det ska. IVO ska besöka ditt boende varje år.

Du har rätt att prata med inspektörerna på IVO utan att fråga någon om lov. Personalen på IVO ska lyssna på dig. Om du kontaktar IVO behöver du inte säga ditt namn om du inte vill. Men om du vill ha hjälp att ändra något som är dåligt där du bor måste de som arbetar på IVO få veta var du bor.