Du har rätt!

2017 mar 20

Informationsmaterial

Dina rättigheter när du bor i ett HVB-hem eller familjehem.

Du har rätt att fråga om allt som rör dig. Hur många gånger du vill.

Du har rätt att få säga vad du tycker när man planerar saker som gäller dig. Och bli lyssnad på. 

Du har rätt att gå i skolan. Och få all hjälp du behöver med skolarbetet.

Du har oftast rätt att ha kontakt med vem du vill.* Din mamma, pappa, bror, syster, släkting eller kompis. Det är i första hand din önskan om att få träffa dem som man ska lyssna på, även om det inte alltid blir som du vill.

*Din socialsekreterare kan berätta mer om det här.

Du har rätt att känna dig trygg.

IVO har tillsyn över socialtjänsten. Tillsyn betyder att kontrollera att det fungerar som det ska. Du har rätt att prata med inspektörerna på IVO utan att fråga någon om lov.