Vet du vilka rättigheter du har? För ungdomar i HVB och familjehem

2017 mar 20

Informationsmaterial

För dig som bor på ett hem för vård eller boende (HVB) och familjehem.

Sammanfattning

Alla barn har lika värde. Du och alla andra barn har rätt att växa upp i en trygg miljö. Du har rätt att:

  • Få veta varför du bor i ett HVB eller familjehem.
  • Vara med när man planerar saker som gäller dig, till exempel hur länge det är tänkt att du ska bo kvar och vart du ska flytta sen.
  • Få veta vem som är din socialsekreterare och hur du kan kontakta honom eller henne.
  • Socialsekreteraren ansvarar för att hålla kontakt med dig, besöka dig och följa upp hur du har det.
  • Prata ensam med din socialsekreterare.
  • Säga vad du tycker och bli lyssnad på.
  • Inte utsättas för bestraffning. 
  • Få veta vad som skrivs om dig. Du har rätt att fråga flera gånger om det är något du inte förstår eller vill veta mer om.
  • Om du tycker att något är fel har du rätt att få din åsikt inskriven i din journal.