Ändra PSL så att klagomål kan bidra till bättre vård

2013 okt 08

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksammar regeringen på att patientsäkerhetslagen (PSL) behöver ändras för att lagens intentioner ska kunna realiseras.

En lagändring är nödvändig för att tillsynen på ett effektivt sätt ska bidra till vårdgivarens patientsäkerhetsarbete. I en skrivelse till regeringen föreslår IVO förändringar i PSL.

Syftet med förslagen är att säkerställa att vårdgivarna i ett tidigt skede får vetskap om alla avvikelser i verksamheten så att de kan bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Förslagen kommer även att möjliggöra en effektivare hantering av den information som IVO får via klagomål, vilket kommer att medföra en positiv effekt på patientsäkerheten.

Skrivelse om hantering av klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) (pdf)

Debattartikel: Ändra PSL så att klagomål kan bidra till bättre vård