Ändra PSL så att klagomål kan bidra till bättre vård

2013 okt 08

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksammar regeringen på att patientsäkerhetslagen (PSL) behöver ändras för att lagens intentioner ska kunna realiseras.