Brister i patientsäkerheten vid förlossningsavdelningen på Skånes universitetssjukhus

2013 jul 25

Nyheter

Brist på rätt utbildad personal och otillräckliga vårdplatser äventyrar patientsäkerheten vid förlossningsavdelningen på Skånes universitetssjukhus.