Delrapport: Gör tillsynsombud skillnad för barn och unga i familjehem?

2013 okt 01

Nyheter

De tillsynsombud som på försök har varit kontakter för barn och unga i familjehem upplever att de har gjort nytta för barnen. De konstaterar även att det finns kvalitetsskillnader på socialtjänstens arbete mellan kommunerna. Det visar IVO:s del