Det här är IVO

2013 jun 01

Nyheter

Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning.