Detta ser IVO i tillsynen av boenden för barn och unga

2013 dec 11

Nyheter

I en ny rapport konstaterar IVO att det sker förbättringar i de flesta verksamheter som utgör boenden för barn och unga. Men mer utveckling behövs för att uppfylla kvalitetskraven och säkerställa en trygg och säker vård och omvårdnad.