Felaktig användning av larm på hem för unga

2013 dec 17

Nyheter

Oasen ungdomscenter i Aneby använder sig fortsatt av larm på ett sätt som IVO bedömer inte är förenligt med gällande lagstiftning. IVO förelägger nu verksamheten att vidta åtgärder.