Förbättringar i vård och omsorg för äldre - men brist på kontinuitet

2013 okt 01

Nyheter

Flertalet äldre är nöjda med hjälpen från socialtjänst och hälso- och sjukvård men bristen på kontinuitet och samarbete mellan olika vård- och omsorgsgivare skapar otrygghet för de äldre.