Förenkla anmälan av ny socialtjänstverksamhet

2013 nov 06

Nyheter

IVO har idag lämnat ett förslag till Socialdepartementet angående en förenkling av anmälningsplikten för kommuner och landsting som bedriver verksamhet enligt SoL.