Har personalen på HVB-hem lämplig utbildning?

2013 nov 19

Nyheter

IVO publicerar en rapport med en fördjupad granskning av tillsynsresultatet från 2012 av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga. Granskningen visar att hälften av vård- och omsorgspersonalen saknar utbildning inriktad mot vård och behandling.