IVO genomför tillsyn av dosverksamhet

2013 okt 01

Nyheter

IVO har beslutat genomföra tillsyn av dosverksamheten hos två bolag samt i ett antal landsting/regioner. Beslutet har fattats med utgångspunkt från uppgifter om berörda verksamheter i anmälningar till myndigheten och förhållanden som beskrivits