IVO granskar Motalas barn- och ungdomsverksamhet

2013 sep 04

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat den lex Sarah-anmälan socialtjänsten i Motala gjort efter att dödshot riktades mot ett litet barn som sedan dog. Bristerna är allvarliga.

IVO inleder nu tillsyn av kommunens barn- och ungdomsverksamheter.

 

I slutet av juni gjordes en lex Sarah-anmälan till IVO om att socialtjänsten i Motala kommun fått uppgift från en pappa att mamman hotat med att ta livet av sig själv och deras gemensamma barn. Idag är mamman misstänkt för att ha bragt barnet om livet.

Socialtjänsten bedömde att det inte var någon akut fara, utan såg hotet som ett utspel i en pågående vårdnadstvist. Socialkontoret avstod från att inleda utredning med hänvisning till att samarbetssamtal mellan föräldrarna skulle inledas för att gemensamt lösa konflikten. Några samtal kom aldrig till stånd och någon ny bedömning av hoten gjordes inte.

– Socialnämnden har gjort en noggrann utredning av hur ärendet hanterats. De har identifierat allvarliga missförhållanden och kommit med förslag på åtgärder för att komma tillrätta med dem, säger inspektör Cecilia Lobos.

Det går däremot inte att avgöra om åtgärderna är tillräckliga för att liknande händelser inte ska inträffa igen. Det finns heller ingen plan för när eller hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas eller när åtgärdsprogrammet ska påbörjas.

– De brister som nämnden har påvisat är så allvarliga att IVO beslutar att gå vidare med en granskning av socialnämndens barn- och ungdomsverksamhet. Granskningens fokus kommer att ligga på nämndens arbete med anmälningar och förhandsbedömningar, säger inspektören Cecilia Lobos.