IVO informerar blodverksamheter och vävnadsinrättningar om spridning av WNV-virus

2013 aug 13

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg informerar blodverksamheter och vävnadsinrättningar om spridningen av West Nile Virus i vissa områden i Europa. För att motverka spridning ska blodgivare som har besökt dessa områden vänta 28 dagar med att lämna

West Nile fever är en virussjukdom som sprids med myggor och som även har visat sig kunna spridas genom blodtransfusion. Den är mycket ovanlig i Europa men då och då förekommer utbrott. Den senaste tiden har Grekland, runt Thessaloniki och Athen, Serbien, runt Belgrad, och Södra Ryssland rapporterat ett ökat antal WNV infektioner. Även Italien, Verona-området, och Israel, Haifa-området, har rapporterat en viss ökning.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28 Bilaga 5B 1.2) omfattas blodgivare av 28 dagars karens efter det han eller hon lämnat det område där det förekommer överföring av West Nile Virus till människa. Detsamma gäller donatorer av celler och vävnader från blod (Stamceller , DLI) för transplantation (SOSFS 2009:30 Bilaga 3A, p6).


En kontinuerlig uppdatering av nyupptäckta fall finns på European Center for Disease Prevention and Controls (ECDC) webbplats.