IVO informerar blodverksamheter och vävnadsinrättningar om spridning av WNV-virus

2013 aug 13

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg informerar blodverksamheter och vävnadsinrättningar om spridningen av West Nile Virus i vissa områden i Europa. För att motverka spridning ska blodgivare som har besökt dessa områden vänta 28 dagar med att lämna