IVO inleder nationella återföringskonferenser

2013 nov 11

Nyheter

Den 7 november inledde IVO sin serie med nationella återföringskonferenser. Syftet är att återföra vad myndigheten har sett i tillsynen och att diskutera formerna för kommande tillsynsåterföring.