IVO inleder nationella återföringskonferenser

2013 nov 11

Nyheter

Den 7 november inledde IVO sin serie med nationella återföringskonferenser. Syftet är att återföra vad myndigheten har sett i tillsynen och att diskutera formerna för kommande tillsynsåterföring.

I torsdags genomfördes den första konferensen i Stockholm. Deltagare var representanter från landsting och kommuner.

Under dagen varvades diskussioner om formerna för fortsatta dialoger och återföringsmetoder med presentationer av IVO:s iakttagelser vid tillsynsprojekt för äldreomsorgen, placerade barn och unga, ansvar vid lex Maria anmälningar och läget inom akutsjukvården sommaren 2013.

– Det var en spännande dag och vi är tacksamma för att så många bidrog med goda synpunkter och idéer som vi kan ta med oss i vårt fortsatta arbete, säger Sabina Wikgren Orstam, chef för avdelning öst.

Totalt sjutton konferenser kommer att genomföras runt om i landet under november och december. Konferenserna vänder sig främst till kommun- och landstingsledningar.