IVO tillstyrker utredningsförslag om elektronisk kommunikation

2013 nov 28

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg har lämnat in sitt yttrande till regeringen avseende Elektronisk kommunikation vid rättspsykiatrisk vård m.m. Ds 2013:65. IVO tillstyrker utredningens förslag trots att det innebär en inskränkning av fri- och rättigheter.