IVO träffar bransch- och intresseorganisationer om framtida samverkan

2013 dec 03

Nyheter

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund bjuder in representanter för bransch- och intresseorganisationer till dialogmöten för att berätta om IVO:s uppdrag och diskutera formerna för kommande samverkan. Mötena inleds den 3 december.

Det första mötet vänder sig till representanter för patient-, anhörig- och brukarorganisationer. Syftet är bland annat att informera om det förändringsarbete IVO står inför, men även att diskutera formerna för kommande samverkan mellan myndigheten och de olika aktörerna.

Kommande möten vänder sig till även till representanter för privata vård- och omsorgsgivare samt för vård- och omsorgspersonal.

Totalt kommer fyra dialogmöten att hållas i Stockholm under december.