IVO träffar bransch- och intresseorganisationer om framtida samverkan

2013 dec 03

Nyheter

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund bjuder in representanter för bransch- och intresseorganisationer till dialogmöten för att berätta om IVO:s uppdrag och diskutera formerna för kommande samverkan. Mötena inleds den 3 december.