Konferenser för återföring av tillsynsresultat

2013 sep 10

Nyheter

Under november och december genomför IVO återföringskonferenser runt om i landet. Myndigheten presenterar då de senaste tillsynsresultaten utifrån ett antal aktuella rapporter.

Vid konferenstillfällena kommer deltagarna även att diskutera formerna för kommande tillsynsåterföring.

Konferenserna vänder sig i första hand till representanter för landstings- och kommunledningar.

Inbjudningar kommer att skickas från IVO:s regionala avdelningar.

Läs mer om återföringskonferenserna.