Konferenser för återföring av tillsynsresultat

2013 sep 10

Nyheter

Under november och december genomför IVO återföringskonferenser runt om i landet. Myndigheten presenterar då de senaste tillsynsresultaten utifrån ett antal aktuella rapporter.