Nationell tillsyn av överförskrivning av läkemedel

2013 okt 09

Nyheter

IVO genomför under hösten tillsyn av hur apoteken möjliggör för personalen att anmäla misstankar om överförskrivning av narkotiska läkemedel. Tillsynen omfattar landets samtliga knappt 1300 apotek och resultaten presenteras i en rapport i börja