Socialtjänsten i Lundby, Göteborg, har allvarliga brister som måste åtgärdas

2013 nov 26

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en omfattande verksamhetstillsyn av myndighetsutövande handläggning hos stadsdelsnämnden Lundby, Göteborgs stad och funnit brister.