Tre frågor till generaldirektör Gunilla Hult Backlund

2013 jun 01

Nyheter

Du börjar som GD på IVO från och med 1 juni. Hur har du förberett dig?

Jag har träffat företrädare för de verksamheter vi ska granska, socialchefer, hälso- och sjukvårdsdirektörer och representanter för den personal som arbetar i bland annat hälso- och sjukvården, tandvården och äldreomsorgen. Jag har också träffat företrädare för patienter och brukare för att höra vad de förväntar sig av den nya myndigheten.

Vi har också jobbat med att få en ändamålsenlig organisation på plats när myndigheten slår upp portarna. Vi har till exempel skaffat lokaler och rekryterat fler inspektörer och till en rad chefstjänster. Naturligtvis har vi också arbetat med att göra förberedelser för att alla medarbetarna ska få en bra och välkomnande start.

Vad vill du med den nya myndigheten?

Jag vill detsamma som regeringen och riksdagen när man beslutade att bilda den nya myndigheten: statens tillsyn över hälso- och sjukvård inklusive tandvård och socialtjänst ska bli starkare, tydligare och effektivare. Jag vill bland annat se kortare handläggningstider, fler inspektioner ute i vården och omsorgen och mer återföring och feedback till verksamheterna vi granskar. Vi har till exempel rekryterat 60 nya inspektörer för våra regionala avdelningar som befinner sig nära verksamheterna.

Vad kommer att vara skillnaden mot tidigare?

Jag tror att man når bäst resultat genom att tydligt kommunicera vad myndigheten ser i tillsynen så att de som är ansvariga för vården och omsorgen kan lära av de brister och missförhållanden som framkommer vid inspektionen. Jag har tillexempel tillsatt en analyschef som kommer att ha en hel avdelning till sitt förfogande för att dra slutsatser av det tillsynen ser och utveckla tillsynsmetoderna. Vi kommer att arbeta mycket med tillsynsåterföring för att på ett brett plan kunna kommunicera det vi ser i vår tillsyn.