Vårdläget i Stockholm i sommar är skört

2013 jul 03

Nyheter

Med förskjuten semester och extra arbetspass ska Stockholms sjukhus ge god vård trots sjuksköterskebrist. Vårdgivarna har beredskap att samarbeta mellan sjukhusen. Men situationen är skör visar IVO:s granskning av patientsäkerheten på 6 sjukhus.