Viktiga lagändringar i LSS 1 juli

2013 jun 28

Nyheter

Den 1 juli 2013 träder lagändringar i LSS i kraft. Lagändringarna kan beröra assistansberättigade, anordnare, utförare, kommuner och andra.