Viktiga lagändringar i LSS 1 juli

2013 jun 28

Nyheter

Den 1 juli 2013 träder lagändringar i LSS i kraft. Lagändringarna kan beröra assistansberättigade, anordnare, utförare, kommuner och andra.

Sammanfattning av de viktigaste lagändringarna:

  • En utökad lämplighetsprövning kommer att göras vid ansökan om tillstånd. Bland annat kommer ekonomiska förhållanden att kontrolleras.
  • IVO ska fortlöpande i sin tillsyn granska att den som meddelats tillstånd uppfyller lämplighetskraven.
  • IVO kan besöka enskilda som har blivit beviljade personlig assistans eller assistansersättning och inspektera assistansen.
  • IVO kan återkalla tillstånd att bedriva verksamhet om tillståndshavaren inte längre uppfyller lämplighetskraven.
  • Kommuner och landsting som ska bedriva personlig assistans ska anmäla verksamheten till IVO innan den påbörjas.
  • Kommuner ska anmäla till IVO om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva personlig assistans kan ifrågasättas.