Allvarliga brister på behandlingshem i Småland

2014 jun 25

Nyheter

Det finns stora brister i kvaliteten i den vård som utförs på Lövängens behandlingshem i Småland. IVO ställer krav på att bristerna åtgärdas och förelägger samtidigt verksamheten att uppfylla lagstiftningens krav på föreståndarens kompetens.