Anmäl negativa händelser och tillbud med dentala material

2014 mar 18

Nyheter

Debattartikel: En uppmaning från Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och IVO att anmäla negativa händelser och tillbud med dentala material.

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och IVO uppmanar i en gemensam debattartikel i Tandläkartidningen att negativa händelser och tillbud med dentala material ska anmälas. Läs artikeln i sin helhet