Återföringsseminarier i Göteborg

2014 maj 15

Nyheter

Den 23-24 april genomförde IVO tre återföringsseminarier om HVB och ungdomshem i Göteborg. Målgruppen var politiker, chefer och övrig ledningspersonal i Halland och Västra Götaland. 

​Syftet med seminarierna var bland annat att ge återkoppling från inspektioner som IVO gjort vid hem för vård eller boende och boende för barn och unga samt vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem.

Frågorna från deltagarna var många och intresset för konferenserna stort.
- Det här var utan tvekan väldigt uppskattat och behövligt. Vi fick många kloka frågor vid seminarierna och har även fått god respons efteråt av deltagare som återkommit med frågor och synpunkter, säger Jeanette Zachau som är inspektör på IVO.

På programmet stod även

  • Information om IVO.
  • Allmänt om lex Sarah och vilka skyldigheter som gäller.
  • Resultatet av IVO:s inspektioner - Vad IVO särskilt lagt märke till vid inspektionerna 2010–2013 av HVB för barn och unga och vad IVO uppmärksammar under 2014.
  • Rapporten ”En trygg och säker vård – har personalen lämplig utbildning?”.