Återföringsseminarier i Göteborg

2014 maj 15

Nyheter

Den 23-24 april genomförde IVO tre återföringsseminarier om HVB och ungdomshem i Göteborg. Målgruppen var politiker, chefer och övrig ledningspersonal i Halland och Västra Götaland.