Återföringsseminarier med anmälningsansvariga i Skåne, Blekinge och Kronoberg

2014 maj 16

Nyheter

IVO har under den gångna hösten och vintern genomfört åtta återföringsseminarier i Skåne, Blekinge och Kronobergs län. Fokus för seminarierna har varit lex Mariaprocessen och återföring av anmälda händelser.