Åtgärder på Vårbacka Plaza förbättrar boendet

2014 jun 18

Nyheter

IVO ser mycket allvarligt på en händelse i augusti då en man stängdes in utan tillsyn på ett särskilt boende som drivs av Aleris Omsorg. Vid en inspektion av IVO i januari hade verksamheten rättat till brister och planerat ett fortsatt förbättringsarbete.