Åtgärder på Vårbacka Plaza förbättrar boendet

2014 jun 18

Nyheter

IVO ser mycket allvarligt på en händelse i augusti då en man stängdes in utan tillsyn på ett särskilt boende som drivs av Aleris Omsorg. Vid en inspektion av IVO i januari hade verksamheten rättat till brister och planerat ett fortsatt förbättringsarbete.

​I augusti förra året uppmärksammades Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om ett missförhållande där en boende uppgavs ha blivit inlåst vid Vårbacka Plaza i Vårby Gård, Huddinge kommun. Verksamheten är ett särskilt boende för personer över 65 år som drivs av Aleris Omsorg AB.

I anslutning till händelsen gjorde vårdgivaren själv en lex Sarah-anmälan och en lex Maria-anmälan.

IVO gjorde en inspektion den 9 augusti 2013. IVO ser mycket allvarligt på att vårdgivaren stängt in den boende utan tillsyn och utan personens samtycke. Vid inspektionen konstaterades bland annat att vårdgivaren inte kunde garantera att personalen hade kännedom om skydds- och begränsningsåtgärder och hur sådana åtgärder ska dokumenteras.

I vårdgivarens lex Sarah och lex Maria-anmälan i augusti redogjorde vårdgivaren för ett förbättringsarbete för att se till att något liknande inte ska hända igen. Vid den oanmälda inspektionen i januari i år följde IVO upp förbättringsarbetet. Verksamheten har bland annat utbildat personalen i dokumentation, avvikelsehantering och lex Sarah. Ny ledning har tillsatts och revision har gjorts vid två tillfällen.

- Vårdgivaren gjorde förändringar direkt som förbättrade situationen för den boende. Det är viktigt att verksamheten ser till så att det inte händer igen. De har gjort ett förbättringsarbete och tagit fram rutiner, utbildat personal och bytt ut en del personal, men de har också ett arbete kvar att göra när det gäller dokumentation, säger Lisbeth Boklund, inspektör vid IVO.