Barn och unga i Motala lämnas utan stöd

2014 jan 15

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg riktar kritik mot Motala kommun för allvarliga brister i hanteringen av anmälningar rörande barn och unga som befaras fara illa. Socialtjänsten har inte utgått från barnets bästa när den beslutat att inte inleda utredning.