Borgholms kommun brister i sin styrning av vården och omsorgen

2014 feb 21

Nyheter

IVO har funnit stora brister i flera av Borgholms kommuns vård- och omsorgsverksamheter. Kortsiktiga åtgärder har genomförts för att komma tillrätta med akuta missförhållanden, men flertalet brister i ledning och styrning av verksamheterna kvarstår.