Budgetunderlag 2015-2017 är lämnat

2014 mar 03

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har lämnat sitt första budgetunderlag till regeringen. 

Underlaget visar vad IVO anser att vi behöver för resurser 2015-2017 för att fullgöra vårt uppdrag. Två viktiga förutsättningar är förändringar i Patientsäkerhetslagen (PSL) och avskaffandet av den lagstyrda frekvenstillsynen.