Dialogforum med organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga

2014 jun 02

Nyheter

IVO träffade cirka trettio organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga vid ett dialogforum den 28 maj. Under hösten fortsätter arbetet med att systematiskt träffa grupper av organisationer för att föra dialog om myndighetens