Dialogforum med organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare

2014 maj 20

Nyheter

Den 14 maj träffade IVO ett femtontal organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare vid ett dialogforum. Under våren fortsätter arbetet med att systematiskt träffa olika organisationer för att föra dialog om myndighetens arbete. 

​– Vår erfarenhet hittills är att dialogforum som modell fungerar bra. Det var goda samtal och uppskattade diskussioner under mötet. Dialogen är värdefull för att IVO ska få del av intressenternas förväntningar och perspektiv på vårt arbete. Det utvecklar oss samtidigt som vi får möjlighet att ge och få förståelse för vårt sätt att arbeta, säger Åsa Hultén som ansvarar för planeringen av mötena.

Onsdagens dialog innefattade områden som förutsägbarhet i tillståndsgivning och tillsyn, personlig assistans, HVB och LSS-verksamhet för barn och unga samt tandvård.

Inför varje träff tar en programkommitté med representanter för forumet fram en dagordning. Under hösten genomfördes möten med organisationer som företräder

  1.  patienter/brukare/anhöriga
  2.  personal inom vård och omsorg
  3.  privata vård- och omsorgsgivare


Då presenterades IVO och man diskuterade samverkansformer. I april genomfördes det första dialogforumet med representanter för personal inom vård och omsorg. Två dialogforum per år planeras med respektive grupp.