Dialogforum med organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare

2014 maj 20

Nyheter

Den 14 maj träffade IVO ett femtontal organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare vid ett dialogforum. Under våren fortsätter arbetet med att systematiskt träffa olika organisationer för att föra dialog om myndighetens arbete.