Dialogmöten genomförda i Umeå

2014 nov 25

Nyheter

Under november månad anordnade IVO två dialogmöten kring frågor om lex Maria och lex Sarah i de nordliga länen.