Dialogmöten genomförda i Umeå

2014 nov 25

Nyheter

Under november månad anordnade IVO två dialogmöten kring frågor om lex Maria och lex Sarah i de nordliga länen. 

Den 12 november bjöd IVO in till träff med anmälningsansvariga i kommunerna för lex Sarah och lex Maria. Fokus för dagen var Lex Sarah och Lex Maria inom områdena äldreomsorg och funktionshinder. Diskussioner fördes kring de svårigheter som finns kring anmälningarna och frågor kunde ställas till en panel med inspektörer.

Den 20 november träffades anmälningsansvariga för landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland tillsammans med representanter från hälso- och sjukvårdsenheterna i avdelning nord. Lex Maria var dagens huvudfokus men diskussionerna gick både till enskilda klagomål och förutsättningarna inom de olika landstingen.

- Det viktiga med denna dag var den dialog som skapades under dagen. Både mellan IVO och våra deltagare, men också deltagarna emellan, säger Anne Vaher, chef för hälso- och sjukvårdsenhet 2.

IVO har uppdraget att återföra vad myndigheten ser i tillsynen, för att bidra till ett systematiskt lärande och för att undvika att brister och missförhållanden upprepas. Dessa två möten har varit en del i det arbetet och nu fortsätter planeringen för hur och i vilka former IVO kan återföra under nästa år.