Dom ger inte svar på frågan om handläggning i missbruksvården

2014 jun 27

Nyheter

Förvaltningsrätten avslår IVO:s ansökan om vite mot Linköpings kommun på grund av vissa oklarheter i föreläggandet. Förvaltningsrätten har däremot inte tagit ställning i frågan om kommunen bryter mot lagen i handläggningen inom missbruksvården.