Dom ger IVO rätt i krav på nattbemanning i demensvården

2014 maj 06

Nyheter

IVO har förelagt Bräcke Diakoni att vidta åtgärder avseende bristande nattbemanning med inlåsning som följd. Efter att Bräcke Diakoni överklagat IVO:s vitesföreläggande har nu Förvaltningsrätten avgjort ärendet och gått på IVO:s linje.