Enklare för allmänheten att hitta på ivo.se

2014 sep 19

Nyheter

IVO:s webbplats har förbättrats för att underlätta för allmänheten att hitta rätt. 

​Ivo.se vänder sig både till allmänheten och till dem som jobbar i vård och omsorg. Nu får allmänheten en egen ingång i huvudnavigeringen på ivo.se; För privatpersoner. Här finns information riktad till den som bland annat vill klaga på vård eller socialtjänst. På startsidan finns nu också nya genvägar som underlättar för privatpersoner att hitta rätt.

Förbättringarna som har gjorts på webbplatsen ligger i linje med IVO:s två regeringsuppdrag ”att effektivisera klagomålsprocessen inom hälso- och sjukvård för privatpersoner” och ”att förbättra myndighetens service till och bemötande av allmänheten”.

Det här är ett första steg i ett mer omfattande förbättringsarbete med ivo.se som kommer att fortsätta under 2015. Syftet är att öka tillgängligheten och servicenivån för såväl privatpersoner som för dem som jobbar i vård och omsorg.