Fel dos vanligast visar rapport om apotekstillsyn

2014 jun 15

Nyheter

IVO har sammanställt och analyserat lex Maria anmälningar och klagomål inom apoteksverksamhet 2010-2013. Riskområden är hög arbetsbelastning och stress samt brister i IT- och receptexpeditionssystem.

​​IVO har sammanställt lex Maria anmälningar och klagomål inom öppenvårdsapotek 2010-2013. Avdelningen för Analys och Utveckling har tittat på händelserna bakom lex Maria och klagomål, tittat efter mönster i lex Maria-anmälningarna och kunskapen om IVO:s tillsynsuppdrag.

 

Den vanligaste orsaken till anmälan var fel dos därefter att en patient får annan patients medicin, feletikettering, förväxling av medicin eller medicin utlämnad till obehörig. Hälften av händelserna ledde till negativa konsekvenser för patienten. Vid knappt en tredjedel fick patienten uppsöka vård.

 

De riskområden som har identifierats i samband med anmälningar är hög arbetsbelastning och stress, ofta orsakad av att många kunder befann sig i apoteket då felet begicks. Det kan också bero på brister i IT- och receptexpeditionssystem.

 

Det är stor skillnad mellan hur ofta apotekskedjorna anmäler, och bland de minsta vårdgivarna finns knappt några anmälningar alls.

 

- Utifrån ett tillsynsperspektiv innebär ett högt antal lex Maria-anmälningar inte i sig ett tecken på bristande kvalitet. Ett högt antal anmälningar kan lika gärna tolkas som att verksamheten har ett väl implementerat systematiskt kvalitetsarbete och tar tillvara på kunskapen för ett lärande, säger Alexander Bjerner, utredare.

 

De vårdgivare som anmäler enligt lex Maria lämnar in väl genomförda utredningar. Mycket få anmälningar behöver kompletteras. Däremot tar det lång tid, omkring hälften av anmälningarna kommer in till IVO mer än 90 dagar efter händelsen.

 

Sammanfattningsvis kan sägas att allmänheten har svårt att orientera sig i hur de anmäler klagomål på apotek. Det är mycket få klagomål på apoteksverksamhet från allmänheten som kommer till IVO.

 


Se en inspelning av webbinariet ”Apotekens vårdskador – analys av lex Maria och klagomål inom apoteksverksamhet 2010-13”

IVO webbinarium Apotekens vårdskador