Fel dos vanligast visar rapport om apotekstillsyn

2014 jun 15

Nyheter

IVO har sammanställt och analyserat lex Maria anmälningar och klagomål inom apoteksverksamhet 2010-2013. Riskområden är hög arbetsbelastning och stress samt brister i IT- och receptexpeditionssystem.